Главная » 2018 » Август » 27 » ТУРИЗМ
23:58
ТУРИЗМ

Туризм. Къонача специалистай толамаш

Колледж сервиса и быта яхача колледже тайп-тайпара дешара наькъаш да цига деша безам болчоа: лорал, маха баккхар, юриспруденци, программистал, туризм, «кондитер» яха говзал а.

Вай мехко, денна хозбаларага хьежжа, кхыча мехкай б1арг т1алувц, ха мел йоала туристаш 1оабеш. Царца болх бе а, бувзам лелабе а, мохк бовзийта а, лаккха говзал йола специалисташ эш. Цудухь т1еххьарча хана цу тайпара дешар хержараш дукхаг1а ба. «Сенца бувзабеннаб шун хоржам, сендухь эш шоана туризм?» хаьттача , дукхача дешархоша жоп далар «Вай мехка хозал йовзийта, хьаьшашца бувзам лелабе!»

Укх шера «Туризм» яхача даькъе къахьегача колледжа болхлоша, шоай говзал совйоаккхаш, дешара курсаш чакхъяьхар. Къахьегамаца белгалбаьлар колледжера болхлой Султыгнаькъан Макка, Бекмарзнаькъан Руслан, Албохчнаькъан Хадижа.

«Тхона тхоашта хьат1адилла декхар кхоачашдир- кертера г1улакх да. Туризм –оаха харжа дешара никь ба, чам болаш х1анз д1ахьош бола. Директора Заьзганаькъан Асхьаба Аслана г1о-новкъосталаца кхы а д1ахо говзал караерзаеш, 1илма харгахь доазув шердеш, къахьегаш хьадоаг1а тхо. Хьалкхувш бола специалисташ , мехка накъабаргболаш ,къахьега хьожаргда д1ахо а»- туризмаца т1айоаг1ача хана а лоарх1аме болх бе кийчхилар белгалдаьккхар хьехархочо Маккас.
$IMAGE3$

Говзал аййира дешар йистедаларца уж белгалбаьхар Туризма министерства кулгалхочо Хамхой Беслана сертификаташца.

$IMAGE3$

 


Категория: Новости колледжа | Просмотров: 1114 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0